worldmap white

Om Elten

Om Elten Logistic Systems | Automatiska hanteringssystem

Ditt företag hanterar allt större volymer, medan dina kunder är vana vid att få sina varor allt snabbare. Under tiden konkurrerar ni alltmer med utländska produktionsbolag. Hur håller du dig i framkant? 

Elten Logistic Systems arbetar inte på gränsen 

Elten utvecklar naturligtvis ständigt nya produkter med den senaste tekniken. Huvudanledningen till att kunder som Albert Heijn och Amazon samt lokala företag har valt Elten i flera år är den utmärkande Elten-principen "genomtänkt enkelhet". 

Eltens ingenjörer ägnar 20 000 timmar per år åt utveckling av enklare maskiner. Maskiner som fungerar bättre och håller längre. Maskiner med färre delar, minskad risk för fel och lägre ägandekostnader. Maskiner som presterar och har en längre livslängd.  

Resultatet? 

  • Din produktion håller högsta möjliga kontinuitet  
  • Du sparar pengar, tid och utrymme på reservdelar. 
  • Kunderna väljer dig på grund av din leveranssäkerhet 

Den bästa lösningen för din logistikprocess 

Hos Elten hittar du också en lämplig lösning för din logistikprocess - oavsett om du letar efter en standard- eller specialmaskin, en fristående maskin som kan integreras eller ett komplett nyckelsystem. Elten erbjuder även lösningar för särskilt hög kapacitet, mindre utrymmen och icke-standardiserade format. 

Leverans i rätt tid 

Elten har uppfyllt kundernas önskemål på bästa möjliga sätt sedan 1981. Som projektbyrå för (internationella) kunder samarbetar Elten med fasta partner och leverantörer, sakkunnig och fast anställd personal samt flexibla arbetstagare. Det gör det möjligt för Elten att tillfälligt skala upp för större projekt. 

Smidig installation  

Rätt specifikationer garanterar en smidig installation. Förutom den omfattande inventeringen och 3D-ritningarna bjuder Elten in dig till en visning av befintliga installationer. Det hjälper dig att förstå exakt hur maskinerna fungerar. Maskinerna monteras och testas sedan internt. Vid godkännandet kan du se din maskin i drift, så att du tryggt kan godkänna leveransen.  

Enkel användning 

Elten levererar dina maskiner färdiga för användning och utbildar dina operatörer genom demonstrationer och genom att gå igenom manualer tillsammans. Med fjärrsupport dygnet runt, ett enkelt beställningssystem och ett (halv)årligt förebyggande underhåll är du säker på att dina maskiner fungerar kontinuerligt. 

Vill du veta vad Elten kan göra för dig? Vänligen kontakta oss

Skicka ett e-postmeddelande Ring +31(0) 36 - 547 4080

Gerwin Achterberg - CEO Elten Logistic Systems B.V.

Gerwin Achterberg
Skicka ett email

Hilbert Achterberg - SEO Elten Logistic Systems

Hilbert Achterberg
Skicka ett email

Arie Achterberg - CEO Elten Logistic Systems B.V.

Arie Achterberg
Skicka ett email

Nyheter
Distribution
Worldmap
Information

Would you like to know more about Elten?

Leave your details, because we are happy to answer all your questions.

Elten Logistic Systems | Svenska | Swedish