worldmap white

Miljö och säkerhet

Säkra och hållbara maskiner 

Användningen av våra maskiner är alltid säker. Säkerhet är vår högsta prioritet - dina anställda måste kunna arbeta utan risker. Vårt motto? Att komma hem frisk efter en arbetsdag. 

 

Överensstämmelse med standarden 

Inom EU konstruerar vi våra maskiner i enlighet med maskindirektivet. Utanför Europeiska unionen utformar vi designen i enlighet med de tillämpliga lagarna och bestämmelserna i destinationslandet. 

Alla våra konstruktioner testas först av en extern säkerhetskonsult. Konsulten ansvarar för säkerhetsakten med de obligatoriska delarna, t.ex. riskbedömningen. Detta innebär att våra maskiner alltid uppfyller de senaste säkerhetsriktlinjerna. 

Det är också viktigt att dina anställda vet hur maskinerna fungerar. Därför erbjuder vi två utbildningar: för operatörer och underhållspersonal. Att arbeta på rätt sätt gör arbetsmiljön ännu säkrare. 

 

En hållbar strategi 

Vi lägger också stor vikt vid hållbarhet när vi tillverkar våra maskiner som en del av vår strategi för att hålla driftskostnaderna så låga som möjligt. Våra viktigaste punkter: 

  • Holländsk enkelhet: samma resultat med färre rörliga delar; 
  • Hållbara, energieffektiva motorer kan vara dyrare i inköp, men de kostar mindre i underhåll och användning; 
  • Elektrifiering av maskinerna.  

På Elten bryr vi oss inte bara om våra maskiner, utan också om världen. Användningen av energieffektiva motorer är en del av vår bredare hållbara strategi. Med avfallssortering, elbilar och LED-belysning ser vi till att vårt företag använder mindre energi. Detta är vårt bidrag till en hälsosammare värld. 

Elten Logistic Systems: 7 skäl varför

 

Standardlösningar

 

Robust design

 

Ergonomisk och säker

 

Hög kapacitet och tillförlitlighet

 

Långsiktig vision

 

Låg ägandekostnad

 

Tillgänglighet 24/7

Distribution
Worldmap
Information
Elten Logistic Systems | Svenska | Swedish