worldmap white

Automation av industriella tvättlinjer på Royal FloraHolland

Automation av industriella tvättlinjer på Royal FloraHolland

Dutch Royal FloraHolland är världens största auktion för snittblommor och växter. De blomlådor som RFH-medlemmarna använder måste rengöras efter användning. I Rijnsburg rengörs 25 miljoner blomlådor varje år.

Elten har levererat fem nya höghastighetstvättlinjer i rostfritt stål.

Vagnar lastade med smutsiga blomlådor ställs på plats av operatören. Vagnarna flyttas och lossas automatiskt. De avlastade staplarna orienteras på rätt sätt och flyttas till avstaplingsmaskinerna för blomlådor. De smutsiga högarna sorteras ut av avlastaren. För att lösa upp smuts vänds skoporna i C-Turner innan de flyttas till den industriella tvättanläggningen.

När de rengjorda lådorna har tvättats staplas de på nytt av staplaren. Med rätt orientering mönstras staplarna, bandas automatiskt och lastas i vagnen. Slutligen tar operatören bort vagnarna fulla med rengjorda blomlådor.

Specifikationer:

Specifikationer:

  • Kapacitet på 2 500 blomlådor per timme per tvättlinje.
  • Varje tvättlina kan hantera 10 olika typer av blomlådor.
  • Olika staplingsmönster för varje typ av blomlåda.
  • Automatisk avlastare för vagnar; automatisk lastare för vagnar.
  • Användning av energibesparande drivlösningar.
  • Uppgifter finns tillgängliga via webb-API.
  • Säkerhetsåtgärder ingår.

översikt

Produkter och lösningar

Mer information om våra produkter och lösningar.

Titta

Elten Logistic Systems: 7 skäl varför

 

Standardlösningar

 

Robust design

 

Ergonomisk och säker

 

Hög kapacitet och tillförlitlighet

 

Långsiktig vision

 

Låg ägandekostnad

 

Tillgänglighet 24/7

Exempel
Produkter
Projekt

Elten Logistic Systems: 7 skäl varför

 

Standardlösningar

 

Robust design

 

Ergonomisk och säker

 

Hög kapacitet och tillförlitlighet

 

Långsiktig vision

 

Låg ägandekostnad

 

Tillgänglighet 24/7

Vill du ha mer information? Kontakta oss
Distribution
Worldmap
Information

Would you like to know more about Elten?

Leave your details, because we are happy to answer all your questions.

Elten Logistic Systems | Svenska | Swedish