worldmap white

Vagntransportsystem i södra Frankrike

Vagntransportsystem i södra Frankrike

För en sorteringspecialist i södra Frankrike levererade Elten två Eltrack-system med en längd på 80 meter per bana.

Optimering av arbetsyta

För att optimera golvutrymmet och förkorta avstånden för operatörerna är Eltrack-positionerna placerade under sorteraren.

Enskilda tomma vagnar matas in i Eltrack med svängbara hjul framför av en operatör via bottenvåningen. När det finns utrymme kommer den första delen av Eltrack att transportera den tomma vagnen in i systemet och inmatningspositionen kommer åter att vara ledig för att placera nästa tomma vagn.

Den första delen av Eltrack kan användas för ackumulering genom att ändra vinkeln på transportklorna.

Den andra delen av Eltrack kommer att transportera vagnarna till utmatningen. Vid utmatningen positioneras den sista tomma vagnen av en stoppare för att förhindra att vagnarna rullar på gångvägen i slutet av Eltrack.

När den sista vagnen är på plats visas en grön lampa för operatören. Nu är det säkert att manuellt ta ut den sista tomma vagnen via bottenvåningen av operatören.

Specifikationer per Eltrack-system:

  • Kapacitet för 250 vagnar per timme (inmatning/utmatning)
  • Buffertkapacitet för 69 vagnar
  • Ackumulerad lösning
  • Hydrauliska drivmedel. Säkerhet
  • Mätningar ingår

översikt

Produkter och lösningar

Mer information om våra produkter och lösningar.

Titta

Elten Logistic Systems: 7 skäl varför

 

Standardlösningar

 

Robust design

 

Ergonomisk och säker

 

Hög kapacitet och tillförlitlighet

 

Långsiktig vision

 

Låg ägandekostnad

 

Tillgänglighet 24/7

Exempel
Produkter
Projekt

Elten Logistic Systems: 7 skäl varför

 

Standardlösningar

 

Robust design

 

Ergonomisk och säker

 

Hög kapacitet och tillförlitlighet

 

Långsiktig vision

 

Låg ägandekostnad

 

Tillgänglighet 24/7

Vill du ha mer information? Kontakta oss
Distribution
Worldmap
Information

Would you like to know more about Elten?

Leave your details, because we are happy to answer all your questions.

Elten Logistic Systems | Svenska | Swedish