worldmap white

Service och underhåll

Service och underhåll för dina hanteringssystem | Elten Logistic Systems

Även den bästa installationen behöver underhåll då och då. Därför har Elten en egen avdelning för detta underhåll. På så sätt kan vi se till att alla våra maskiner fortsätter att fungera korrekt. 

Vi kan våra maskiner utan och innan. Oftast kan vi identifiera problemet snabbt. Vi håller också din maskin i gott skick. Och vi drar oss inte för att göra justeringar om det behövs för att din maskin ska fungera smidigt. 

 

Långsiktigt underhåll 

Inköpet av ett hanteringssystem är en investering för framtiden. Det är uppenbart att du vill använda maskinen under lång tid. Med vår livstidssupport säkerställer vi att alla maskindelar kommer att vara tillgängliga i minst 10 år till. 

Detta är vad du kan förvänta dig när det gäller underhåll: 

 • Systematiskt underhåll för att hålla maskinen igång hela tiden. 
 • Utbildning av personalen 
  • Vi erbjuder utbildningar för underhållspersonal och operatörer för att se till att alla anställda arbetar med din maskin på ett korrekt och säkert sätt. 
 • Inspektioner, inklusive rapportering 
  • Vi inspekterar dina maskiner och kontrollerar deras skick. Vi är också uppmärksamma på framtida underhåll. Om vi till exempel ser att ett lager behöver bytas ut inom några månader meddelar vi dig det direkt. 
 • En hotline för fel i kritiska ögonblick för företaget. 
 • 24 månaders garanti 
  • Vi lägger till 12 månaders garanti om du ingår ett underhållsavtal med oss. 

Behöver du nya delar? 

Behöver du nya delar och kan du montera dem själv? Beställ delarna från oss med hjälp av formuläret på denna sida.  

Kontaktperson

Organisation

Reservdel

Produkter och lösningar

Mer information om våra produkter och lösningar.

Titta

Nyheter

Elten Logistic Systems: 7 skäl varför

 

Standardlösningar

 

Robust design

 

Ergonomisk och säker

 

Hög kapacitet och tillförlitlighet

 

Långsiktig vision

 

Låg ägandekostnad

 

Tillgänglighet 24/7

Vill du ha mer information? Kontakta oss
Distribution
Worldmap
Information

Would you like to know more about Elten?

Leave your details, because we are happy to answer all your questions.

Elten Logistic Systems | Svenska | Swedish